Vikingar får liv på Historiska

  • Vikingar får liv på Historiska

Augmented reality ger bildsten från vikingatiden ny färg – för första gången på tusen år.

Association i samarbete med Historiska museet har låtit klass E4C från Södermalmsskolan i Stockholm färglägga den största och mest kända bildstenen i Historiska museets utställning Vikingar. Många tror att bildstenar och runstenar var lika grå som de ser ut idag, men arkeologerna har hittat färgrester som visar att de var rikt dekorerade på vikingatiden. Man vet inte exakt vilka färger som prydde berättelserna på stenen, ursprungligen från Tängelgårda på Gotland. Därför kan barnens tolkningar hjälpa oss att upptäcka fantasifulla och färgsprakande bildvärldar som ger vikingatiden nytt liv.
Med hjälp av digital mobil teknik, så kallad augmented reality eller AR, kan de färgglada tolkningarna upplevas via mobilen eller en surfplatta.

Projektets delar:

  • Workshop med rundtur i vikingautställningen
  • Kreativ studio där eleverna färglägger ristningarna/bilderna på vikingastenen
  • Digitaisering av barnens bilder och produktion av digital AR-upplevelse
  • Workshop där eleverna upplever sina egna bilder applicerade på bildstenen via app/ipad

Projektet genomfördes i mars 2016 och kan upplevas på plats på Historiska museet i Stockholm.

Date: 2016-04-06

Category: Content marketing, Grafik & design, Projektledning