Projekt för ökat valdeltagande

  • Projekt för ökat valdeltagande

Engagemang och deltagande med hjälp av sociala medier, webb, print och online-annonsering. Associations Hanna Sandel projektledde Sveriges ingenjörers fullmäktigeval där fokus låg på extern kommunikation till medlemmarna.

Vart fjärde år genomför Sveriges Ingenjörer valet till förbundets högsta beslutande organ, Sveriges Ingenjörers fullmäktige. Associations Hanna Sandel projektledde arbetet med att öka medlemmarnas deltagandet kring förbundets politiska arbete. Sociala medier, webb, print och online annonsering var de prioriterade kanalerna. Som ett led i kommunikationen producerades även videointervjuer av sittande ledamöter. Syftet var att inspirera förbundets medlemmar att rösta samt sprida kunskap om möjligheten att påverka och göra sin röst hörd. Materialet spreds primärt via webben.

Date: 2016-02-13

Category: Projektledning