Vikingar får liv med ny app

  • Vikingar får liv med ny app

Association leder kreativt projekt för att levandegöra vår historia för mellanstadieelever.

Runstenen Gunnes sten i Upplands Väsby har börjat låta och ändra skepnad, tack vare ett gäng kreativa femteklassare och en ny banbrytande app-teknik.
– Det här är fett 3D, utbrister elevera på klass 5 i Smedbyskolan i Upplands Väsby, när runstenen plötsligt får liv med så kallad augmented reality.

Augmented reality (AR) handlar om att förstärka upplevelsen av den fysiska verkligheten med grafik, animationer, film eller andra bild- och ljudeffekter – via betraktarens smartphone eller en surfplatta. AR är ett effektivt för att på ett lekfullt och trovärdigt sätt se igenom föremål, synliggöra dolda budskap eller visualisera historiska samband. Du kan exempelvis skildra berättelsen kring ett konstverks uppkomst eller visuellt koppla samman dåtid, nutid och framtid.

För att illustrera möjligheterna med AR lät vi elever från klass 5 i Smedbyskolan i Upplands Väsby färglägga en av kommunens mest kända kulturföremål, runstenen Gunnes sten vid Gunnes Gård. Då besökaren med sin smartphone eller surfplatta “scannar” stenens yta får det tusenåriga ristningarna nytt liv. De ormlika rundjuren uppträder i regnbågens alla färget, så som eleverna i klass 5 på Smedbyskolan illustrerat dem. Stenens “dolda luckor” innehåller även lärdomar och ett möte med runsristaren Johannes Mårlöv som visuellt berättar hur stenen ska tolkas och hur du ristar din egen runsten.

Projektet genomförs i samarbete med Upplands Väsby kommun med sikte på en större satsning på digital teknik för att uppmärksamma kommunens många runstenar och andra viktiga fornfynd.

Se filmen här!

Date: 2016-02-13

Category: Grafik & design